Sower Tinubu را به دلیل شرکت نکردن در پنجاه و دومین کنفرانس سالانه حسابداری ICANN کشت (ویدئو)


در پنجاه و دومین کنفرانس موسسه حسابداران خبره نیجریه (ICAN) که در سالن کنفرانس شرایتون، ابوجا برگزار شد، نامزدهای ریاست جمهوری اکثر احزاب ثبت نام کردند، اما خاطرنشان شد که او تینوبو، حامل تیپ ریاست جمهوری نیست. او هست. همه کنفرانس مترقی (APC) اما نماینده آن در جلسه حضور داشت.

به گفته Sower، او گفت: “کارشناس حسابداری که ظاهراً در دانشگاه شیکاگو حسابداری خوانده بود، در بزرگترین رویداد حسابداری نیجریه شرکت نکرد.”

برای تماشای ویدیو روی تصویر زیر کلیک کنید

ویدیو را اینجا ببینید:

برای داستان های جالب تر به Newsblenda.com مراجعه کنید.